Leefomgeving van kleine kinderen - Gezin

Ontmoetingsmarkt jonge ouders

Ouders van jonge kinderen hebben veel behoefte aan contact met andere ouders. Dat is de conclusie van de overleggroep 0-4 jarigen die De Wijk als werkgebied heeft. Ouders hebben veel steun aan elkaar als het gaat om de manier van opvoeden. Dat bleek uit de evaluatie van de opvoedcursus. Op de vraag: ‘Waar heb je het meest aan gehad?' scoorde het antwoord ‘De verhalen van andere ouders' het hoogste.

Daarom hebben de deelnemers aan het overleg – het consultatiebureau, de Stichting Welzijn en het Bureau Jeugdzorg – besloten om een ontmoetingsmarkt voor ouders van jonge kinderen te organiseren. Marjan Brinkman, medewerkster van het consultatiebureau, neemt de coördinatie op zich. De tip om leerlingen van het ROC bij de organisatie te betrekken neemt ze dankbaar aan.

Overleg 0-4 jarigen

In De Wijk wonen veel soorten gezinnen. Het is een gerenoveerde stadswijk vlak bij het centrum van een grote stad. Er wonen veel mensen met jonge kinderen. Er zijn grote verschillen in sociaal-culturele en etnische achtergrond, opleiding en inkomen, gezinssamenstelling en ideeën over de opvoeding van kinderen. Dat gaf problemen. Dankzij een gezamenlijke inspanning van lokale overheid, organisaties en instellingen is het leefklimaat een stuk verbeterd.

Twee keer per jaar bij elkaar

Het overleg 0-4 jarigen is een van de initiatieven die hieraan bijdragen. De groep komt twee keer per jaar bij elkaar en bespreekt de signalen die de deelnemers in hun dagelijkse praktijk opvangen. Het gezin speelt als primaire leefomgeving een belangrijk rol bij de socialisatie van kinderen. Maar kinderen verzorgen, begeleiden en opvoeden is geen gemakkelijke taak. Ouders zijn er niet voor opgeleid. Ze hebben veel vragen en zijn onzeker. Daarom ontwikkelde het overleg een gezamenlijk aanbod van opvoedcursussen.

Ouders steunen elkaar

Dankzij de kennis en de tips van de opvoedcursus kijken ouders op een andere manier naar hun kind. Ze krijgen vertrouwen in hun opvoedingskwaliteiten. Zo wordt voorkomen dat soms kleine problemen uitgroeien tot ernstige problemen. Opvoeden blijkt (weer) leuk te zijn. Ouders hebben vooral veel steun aan de uitwisseling van ervaringen en de tips die zij elkaar geven.

Organiseren van een ontmoetingsmarkt voor ouders

Lees het verhaal van Marjan. Zij legt uit wat ze van jullie verwacht en waarom.
Je vindt het verhaal ook onder het kopje Kennisblokken. Hier vind je ook het eisenpakket waaraan de opdracht moet voldoen.

Aan de slag

Maak eerst een plan. Zet daar ook in hoe je met de basiscompetenties en de leerdoelen aan de slag gaat. En koppel regelmatig terug.

Succes met de opdracht!

Afsluiten BVO

Je sluit de BVO af met een presentatie aan jouw opdrachtgever/begeleider/coach en/of jouw groep. Onderdeel van de presentatie is ook ieders eindevaluatie en reflectie op het werken aan de BVO in je werkgroep.

Als je het (de) eindproduct(en) kunt presenteren, vraag je de opdrachtgever/begeleider/coach jouw werk te beoordelen. De beoordeling vindt plaats aan de hand van de in de briefing beschreven eisen.

De opgeleverde producten, de evaluatie en de beoordeling voeg je toe aan je eigen portfolio.

Overzicht BVO's

  • Zo werk je goed
  • Als je een opdracht goed wil uitvoeren, ga je planmatig te werk.
  • Hulpmiddelen
  • Om goed planmatig te werken, gebruik je de hulpmiddelen.