Organisaties voor volwassenen: samen-werken - Multiculti

Multiculti

Jouw ROC organiseert eenmaal per jaar een multiculturele dag. Men probeert zoveel mogelijk cursisten, maar ook wijkbewoners te betrekken bij deze dag. Er wordt muziek gemaakt, gedanst, gegeten en gedronken. In het verleden zijn er ook al modeshows, kappersdemonstraties, voorlichting over verschillende religies, en nog veel meer activiteiten geweest.

Uit de evaluatie van vorig jaar is naar voren gekomen dat er frisse ideeën nodig zijn in de voorbereidende fase. Jij bent samen met maximaal twee anderen gevraagd om een voorstel te maken voor een multiculturele dag.

Een feest voor de multiculturele wijk

Jullie ROC staat in een oude wijk van een grote stad. Om te voorkomen dat de wijk nog slechts zou bestaan uit mensen uit achterstandsgroepen, is de gemeente enkele jaren geleden begonnen met de bouw van duurdere koopwoningen. Daarmee ontstond een meer heterogene samenstelling van de bevolking. Jong en oud, allochtoon en autochtoon, welgestelden en minima, allerlei burgers kom je er nu tegen.

In de wijk wonen nog steeds relatief veel Marokkanen, Turken, Surinamers en Antillianen. Sommige ‘oude' Nederlandse inwoners hebben daar moeite mee. Je hoort ook wel eens zeggen dat de buitenlanders de wijk overgenomen hebben. Soms leidt dat tot problemen. In het verleden zijn er een paar botsingen geweest tussen moslimjongeren en autochtonen. Veel van die problemen kwamen overigens voort uit het gebrek aan informatie over ‘de ander'.

Vandaar dat de gemeente het jaarlijkse feest op jullie ROC van harte steunt, ook financieel. Het ROC krijgt 2.000 euro subsidie om het feest tot een succes te maken.

Dit jaar wordt het feest voor de vijfde keer gehouden. Om te voorkomen dat men vastroest in dezelfde invullingen als voorgaande jaren, heeft de directeur bedacht dat er iemand met een frisse blik naar moet kijken. En dat zijn jullie…

Een draaiboek maken 

Beluister fragment

Luister naar het verhaal van de ROC-directeur. Je vindt het verhaal van de ROC-directeur ook onder het kopje Kennisblokken.

De directeur verwacht van jou een frisse kijk op de zaken. Maak een opzet voor een multiculturele dag die de deelnemers en de wijk aanspreekt. Je zorgt voor een draaiboek met daarin:

 • een plattegrond van de ruimte(s) die je wilt gebruiken, en wat je daar wilt gaan doen;
 • een korte beschrijving van alle onderdelen;
 • wat je van uur tot uur wilt doen;
 • een activiteitenlijst (wat moet er gebeuren?);
 • een planning (wanneer moet dat worden voorbereid?);
 • een inzetplan (wie hebben we waar wanneer nodig?);
 • een begroting;
 • een korte motivering van deze opzet.

Jullie weten wat er speelt en wat jullie opdracht is. Nu gaan jullie eerst bepalen aan welke competenties jullie bij deze opdracht willen gaan werken.

Afsluiten BVO

Je sluit de BVO af met een presentatie aan jouw opdrachtgever/begeleider/coach en/of jouw groep. Onderdeel van de presentatie is ook ieders eindevaluatie en reflectie op het werken aan de BVO in je werkgroep.

Als je het (de) eindproduct(en) kunt presenteren, vraag je de opdrachtgever/begeleider/coach jouw werk te beoordelen. De beoordeling vindt plaats aan de hand van de in de briefing beschreven eisen.

De opgeleverde producten, de evaluatie en de beoordeling voeg je toe aan je eigen portfolio.

Overzicht BVO's

 • Zo werk je goed
 • Als je een opdracht goed wil uitvoeren, ga je planmatig te werk.
 • Hulpmiddelen
 • Om goed planmatig te werken, gebruik je de hulpmiddelen.