Organisaties voor volwassenen: samen-werken - Ruzie na fusie

Ruzie na fusie

Beluister fragment

Jullie werken bij woningbouwvereniging Gewoon Wonen. Deze vereniging is vorig jaar ontstaan na een fusie van twee organisaties. Deze organisaties kenden niet dezelfde procedures. Voor de directie is het stroomlijnen van de organisatie én het goed laten samenwerken van alle medewerkers, het speerpunt van beleid.

Jullie maken deel uit van het projectteam dat moet zorgen voor een kwaliteitshandboek. In dat handboek komen voorstellen voor registratie en afhandeling van meldingen over burenoverlast.

Fusie 'Gewoon wonen'

Gewoon Wonen is een woningbouwvereniging die voortkomt uit de fusie van twee onafhankelijke woningbouwverenigingen. Na jarenlange samenwerking vond afgelopen jaar een fusie plaats. Daarbij bleek dat de voorheen zelfstandige woningbouwverenigingen er soms verschillende werkwijzen op nahielden, bijvoorbeeld bij het afhandelen van klachten over burenoverlast. Daardoor zijn er na de fusie enkele keren fouten gemaakt met zulke afhandelingen. Het is wenselijk dat de kwaliteit ervan verbetert. Dit kan door een herziening van het werkproces, maar ook door er een kwaliteitshandboek voor te gaan gebruiken.

De problemen met de kwaliteit van dienstverlening worden niet alleen veroorzaakt door het ontbreken van een kwaliteitshandboek. Wat ook een rol speelt, is dat de door de fusie samengebrachte medewerkers nog steeds niet één team vormen. Er is sprake van subgroepvorming. De onderlinge samenwerking zou verbeterd moeten worden.

Een kwaliteitshandboek

Beluister fragment

Luister naar het verhaal van Ans Veerman, manager van de afdeling Woondiensten. Zij geeft jullie nadere informatie en instructies bij de opdracht. Luister goed naar wat ze zegt. Je vindt het verhaal van Ans Veerman ook onder het kopje Kennisblokken.

Afsluiten BVO

Je sluit de BVO af met een presentatie aan jouw opdrachtgever/begeleider/coach en/of jouw groep. Onderdeel van de presentatie is ook ieders eindevaluatie en reflectie op het werken aan de BVO in je werkgroep.

Als je het (de) eindproduct(en) kunt presenteren, vraag je de opdrachtgever/begeleider/coach jouw werk te beoordelen. De beoordeling vindt plaats aan de hand van de in de briefing beschreven eisen.

De opgeleverde producten, de evaluatie en de beoordeling voeg je toe aan je eigen portfolio.

Overzicht BVO's

  • Zo werk je goed
  • Als je een opdracht goed wil uitvoeren, ga je planmatig te werk.
  • Hulpmiddelen
  • Om goed planmatig te werken, gebruik je de hulpmiddelen.