Organisaties voor jongeren: werk en uitkeringen - De Bond

De Bond

Je werkt sinds kort bij buurthuis De Heuvel. Het buurthuis is gelegen in een wijk van een middelgrote gemeente. Deze wijk telt relatief veel jongeren tussen de vijftien en vijfentwintig jaar. Hierdoor kom je in aanraking met allerlei problemen: verslaving, vandalisme, verveling en de laatste tijd … jeugdwerkloosheid.

Wijkwerk, de overkoepelende organisatie van buurthuizen, zit in Taskforce. Taskforce is een samenwerkingsverband om jeugdwerkloosheid tegen te gaan. Daarbij zijn veel instanties betrokken. Een van de eerste projecten van Taskforce is het maken van een voorlichtingsfilm over werkloosheid en solliciteren.

Op de wekelijkse dartavond van het buurthuis blijkt dat veel jongeren niet goed op de hoogte zijn van de rechten en plichten van werknemers. Ze weten amper iets over uitkeringen en werknemersparticipatie.

Je legt het probleem voor aan Taskforce. Vooral de vakbonden die deel uitmaken van Taskforce zijn geïnteresseerd. Er wordt besloten om een speciale projectgroep te formeren, die informatie beschikbaar moet maken op het gebied van rechten en plichten van werknemers, uitkeringen en werknemersparticipatie.

De projectgroep wordt aangestuurd door Marjan Kromhout, iemand van vakbond 'De Bond'. Folders hebben volgens Marjan geen zin: 'Die zijn er al genoeg en worden door de doelgroep nauwelijks gelezen'. Het moeten PowerPoint-presentaties worden die gebruikt kunnen worden tijdens voorlichtingsmomenten. Eén presentatie over rechten en plichten van werknemers, één presentatie over uitkeringen en, als de tijd het toelaat, één presentatie over werknemersparticipatie.

Samenwerken tegen jeugdwerkloosheid

Om banen te scheppen, werken verschillende instanties samen in de Taskforce. Een van die partners is Wijkwerk, de overkoepelende organisatie van buurthuizen. Jij werkt in een van die buurthuizen, De Heuvel. In de Taskforce zijn ook vakbonden vertegenwoordigd. Een daarvan, De Bond, wil graag samen met jou PowerPoint-presentaties ontwikkelen over rechten en plichten van werknemers, uitkeringen en werknemersparticipatie.

Een powerpoint over rechten en plichten van werknemers

Het lijkt me duidelijk wat we willen. Maar toch vertel ik het nog een keer: één PowerPoint-presentatie over rechten en plichten van werknemers, één over uitkeringen en, als de tijd het toelaat, één over werknemersparticipatie.

De belangrijkste uitgangspunten zijn:

  1. De presentaties moeten gericht zijn op de doelgroep kansarme jongeren. Ze moeten die doelgroep aanspreken qua taalgebruik, afbeeldingen en herkenbaarheid.
  2. De presentaties worden gebruikt tijdens voorlichtingsbijeenkomsten van De Bond. Ze worden ondersteund door een mondelinge toelichting. Maar de tekst en beelden moeten centraal staan tijdens de presentaties.
  3. In de presentaties moeten de wetenswaardigheden 'behandeld' worden die voor de doelgroep de meest belangrijke zijn.
  4. Laat de presentaties tussentijds door mij beoordelen.

Afsluiten BVO

Je sluit de BVO af met een presentatie aan jouw opdrachtgever/begeleider/coach en/of jouw groep. Onderdeel van de presentatie is ook ieders eindevaluatie en reflectie op het werken aan de BVO in je werkgroep.

Als je het (de) eindproduct(en) kunt presenteren, vraag je de opdrachtgever/begeleider/coach jouw werk te beoordelen. De beoordeling vindt plaats aan de hand van de in de briefing beschreven eisen.

De opgeleverde producten, de evaluatie en de beoordeling voeg je toe aan je eigen portfolio.

Extra informatie

Overzicht BVO's

  • Zo werk je goed
  • Als je een opdracht goed wil uitvoeren, ga je planmatig te werk.
  • Hulpmiddelen
  • Om goed planmatig te werken, gebruik je de hulpmiddelen.