Organisaties voor jongeren: werk en uitkeringen - Taskforce

Wijkwerk

Wessel werkt sinds kort bij buurthuis De Heuvel. Het buurthuis ligt in een wijk van een middelgrote gemeente. Deze wijk telt relatief veel jongeren tussen de vijftien en vijfentwintig jaar. Wessel houdt zich vooral bezig met activiteiten voor deze doelgroep. Daarbij komt hij ook in aanraking met allerlei problemen, zoals verslaving, vandalisme, verveling en vooral de laatste tijd … jeugdwerkloosheid.

Wijkwerk, de overkoepelende organisatie van buurthuizen, zit in een samenwerkingsverband om jeugdwerkloosheid tegen te gaan. Daarbij zijn veel instanties betrokken. Vanuit het samenwerkingsverband is aan buurthuis De Heuvel gevraagd of het een voorlichtingsfilm over jeugdwerkloosheid kan maken. De directeur van Wijkwerk heeft deze opdracht doorgespeeld naar Wessel.

De voorlichtingsfilm krijgt minimaal drie afleveringen met de volgende onderwerpen:

 1. werkloosheid en werkloosheidsbestrijding,
 2. werk zoeken en solliciteren,
 3. employability.

Taskforce Jeugdwerkloosheid

In de gemeente waar Wessel werkt, is een Taskforce jeugdwerkloosheid opgericht. In navolging van een landelijk project hebben verschillende instanties de koppen bij elkaar gestoken. Uit deze 'denktank' kwam het idee naar voren om jongeren aan te spreken in buurthuizen en op scholen. Dat aanspreken moet in eerste instantie gebeuren met een voorlichtingsfilm. Later volgen een lespakket en voorlichtingsfolders.

Het doel van de Taskforce is extra jeugdbanen scheppen voor jongeren tot drieëntwintig jaar. Op dit moment hebben te veel jongeren tussen zestien en drieëntwintig jaar geen werk. Dat moet veranderen, want werk biedt inkomen, contacten en de kans om je verder te ontwikkelen. Met een baan hebben jongeren een goede toekomst.

Om die banen tot stand te brengen, maken de volgende instanties deel uit van het samenwerkingsverband:

 • UWV WERKbedrijf,
 • UWV,
 • uitzendbureaus,
 • vakbond De Bond,
 • ROC De Vliet,
 • de gemeente.

Een film over jeugdwerkloosheid

Beluister fragment

Wessel is gevraagd een film te maken over jeugdwerkloosheid. Belangrijk is dat de film jongeren duidelijk maakt wat zij zelf kunnen doen tegen (dreigende) werkloosheid. Wessel staat nu voor de volgende vragen:

 • Waar haal ik informatie vandaan voor de film?
 • Hoe maak ik een filmplan?
 • Schrijf ik hiervoor een script?
 • Maak ik eerst een storyboard?
 • Hoe pak ik de verfilming aan?

Jullie zijn Wessel, dus aan de slag!

De film moet jongeren aanspreken. Je hebt er niets aan als ze halverwege in slaap vallen. De directeur van Wijkwerk wil drie delen. Het eerste deel gaat over werkloosheid, het tweede over werk zoeken, het derde over employability. Ieder deel duurt maximaal vijf minuten. Daarvoor heb je een leuk idee nodig. Wat vinden jongeren leuk om te zien? Wanneer kijken ze naar een filmpje?

Afsluiting

Je sluit de BVO af met een presentatie aan jouw opdrachtgever/begeleider/coach en/of jouw groep. Onderdeel van de presentatie is ook ieders eindevaluatie en reflectie op het werken aan de BVO in je werkgroep.

Als je het (de) eindproduct(en) kunt presenteren, vraag je de opdrachtgever/begeleider/coach jouw werk te beoordelen. De beoordeling vindt plaats aan de hand van de in de briefing beschreven eisen.

De opgeleverde producten, de evaluatie en de beoordeling voeg je toe aan je eigen portfolio.

Overzicht BVO's

 • Zo werk je goed
 • Als je een opdracht goed wil uitvoeren, ga je planmatig te werk.
 • Hulpmiddelen
 • Om goed planmatig te werken, gebruik je de hulpmiddelen.