Organisaties voor kinderen: beleid en consument - What's up

What's up

Je bent als onderwijsassistent werkzaam op basisschool De Turfvaart. Een van de communicatiemiddelen daar is de schoolkrant What's up. De krant verschijnt maar een paar keer per jaar en op zeer verschillende momenten. Er zit geen duidelijke lijn in. Ook het samenstellen ervan is vaak een kwestie van wie toevallig zin en tijd heeft. Dat moet anders.

Jij bent lid van de werkgroep communicatie en je opdracht is het formuleren van nieuw beleid voor de schoolkrant.

Een nieuwe schoolkrant

De Turfvaart wil een moderne, goed geoliede school zijn. Daartoe behoort ook een kwalitatief goede schoolkrant die op professionele wijze tot stand komt. Jouw werkgroep moet er via helder beleid voor zorgen dat dat in de nabije toekomst ook echt zal lukken.

Voor de inhoud van de schoolkrant moet er een vaste opzet komen, en de directie wil meer structuur voor degenen die de schoolkrant maken. Bijvoorbeeld twee medewerkers die zich er specifiek om bekommeren, of een roulatiesysteem waarbij medewerkers om beurten voor de schoolkrant zorgen. Verder wil de directie dat een aantal vaste rubrieken steeds terugkomt in elke schoolkrant.

What's up-nulnummer

De directeur van De Turfvaart heeft een taakopdracht geschreven voor de werkgroep. Daarin staat exact wat de bedoeling is. Je vindt de taakopdracht ook onder het kopje Kennisblokken.

Afsluiten BVO

Je sluit de BVO af met een presentatie aan jouw opdrachtgever/begeleider/coach en/of jouw groep. Onderdeel van de presentatie is ook ieders eindevaluatie en reflectie op het werken aan de BVO in je werkgroep.

Als je het (de) eindproduct(en) kunt presenteren, vraag je de opdrachtgever/begeleider/coach jouw werk te beoordelen. De beoordeling vindt plaats aan de hand van de in de briefing beschreven eisen.

De opgeleverde producten, de evaluatie en de beoordeling voeg je toe aan je eigen portfolio.

Overzicht BVO's

  • Zo werk je goed
  • Als je een opdracht goed wil uitvoeren, ga je planmatig te werk.
  • Hulpmiddelen
  • Om goed planmatig te werken, gebruik je de hulpmiddelen.