Organisaties voor kinderen: beleid en consument - Kopen, kopen, kopen

De kritische consument

Je werkt als onderwijsassistent op basisschool De Turfvaart. Het beleid van de school is gericht op een goede informatievoorziening voor de ouders.

Een van de communicatiemiddelen is de schoolkrant What's up. De directie is bezig om deze schoolkrant regelmatiger te laten verschijnen. Bovendien wil de directie dat de krant een professionelere inhoud en lay-out krijgt.

De directeur overweegt om ook andere communicatiemiddelen in te zetten, zoals mededelingenborden in de hal van de school, een eigen website en een plasmascherm in de aula. Op het plasmascherm moet de meest actuele informatie te zien zijn.

De directeur heeft jou gevraagd om lid te worden van de werkgroep communicatie. Deze werkgroep houdt zich bezig met de keuze voor nieuwe communicatiemiddelen. Wat is de beste keuze? Om dat te bepalen, moet je de kosten, uitstraling en efficiƫntie van de communicatiemiddelen tegen elkaar afwegen.

De school moet kunnen verantwoorden wat wordt aangeschaft. Daarom benadrukt de directeur dat je behalve een advies ook een protocol moet leveren: een protocol van de kritische consument.

Interne communicatie op de turfvaart

Beluister fragment communicatie

De Turfvaart wil een moderne school zijn. Interne communicatie vindt men van groot belang. In het beleidsplan voor komend jaar staat dat men extra geld heeft uitgetrokken om de interne communicatie te verbeteren. De directeur wil snel kunnen communiceren, het liefst op een eigentijdse en stijlvolle manier. Als lid van de werkgroep communicatie word jij geacht de directeur hiermee te helpen. Het is handig als je daarbij de rol van kritische consument speelt. Je hebt immers een beperkt budget en jij wilt waar voor je geld.

Protocol 'de kritische consument'

Beluister fragment

De directeur verwacht van jou als lid van de werkgroep communicatie een advies. Welke communicatiemiddelen kan hij het best aanschaffen? Belangrijk is dat je kunt aangeven waarom je het advies geeft. Op basis van welke criteria heb je dat besluit genomen? Heb je naar je budget gekeken? En leveranciers met elkaar vergeleken? Het gaat er vooral om dat je laat zien dat je een kritische consument bent.

'Ik verwacht dat je het volgende oplevert', zegt de directeur. 'Een protocol "De kritische consument" samen met een onderbouwd advies voor één of meer communicatiemiddelen voor De Turfvaart.'

Afsluiten BVO

Je sluit de BVO af met een presentatie aan jouw opdrachtgever/begeleider/coach en/of jouw groep. Onderdeel van de presentatie is ook ieders eindevaluatie en reflectie op het werken aan de BVO in je werkgroep.

Als je het (de) eindproduct(en) kunt presenteren, vraag je de opdrachtgever/begeleider/coach jouw werk te beoordelen. De beoordeling vindt plaats aan de hand van de in de briefing beschreven eisen.

De opgeleverde producten, de evaluatie en de beoordeling voeg je toe aan je eigen portfolio.

Overzicht BVO's

  • Zo werk je goed
  • Als je een opdracht goed wil uitvoeren, ga je planmatig te werk.
  • Hulpmiddelen
  • Om goed planmatig te werken, gebruik je de hulpmiddelen.